ยินดีต้อนรับ จาก บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ BAUER Spezialtiefbau GmbH ประเทศเยอรมันนี ซึ่งให้บริการก่อสร้างฐานรากอาคารชนิดพิเศษ อีกทั้งเป็นบริษัทชั้นนำ มีสาขามากมายอยู่ทั่วโลก.

 

สำหรับบริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาชั้นนำในประเทศไทย รับก่อสร้างรากฐานชนิดพิเศษ รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และก่อสร้างด้วยมาตรฐานสากลชั้นสูง มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย.

 

บริษัท ฯมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่แก่ลูกค้า ด้วยราคาที่สมเหตุผลและคุ้มค่ากับกับการลงทุน.