เสาเข็มเหลี่ยม

เป็นเสาเข็มหน้าตัดรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า สามารถรับแรงตามแนวแกนและแรงโมเมนต์ดัดลงสู่ดินที่มีความแข็งแรง และช่วยให้โครงสร้างอาคารไม่เกิดการทรุดตัว

 

เสาเข็มเหลี่ยมเป็นฐานรากที่สามารถรับแรงได้ดี การขุดหลุมจะขุดเป็นรูปเหลี่ยมโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต่างกับเสาเข็มเจาะซึ่งขุดเป็นรูปวงกลม การทำเสาเข็มเหลี่ยมใช้วิธีการก่อสร้างที่เหมือนกับกำแพงกันดิน รูปร่างของเสาเข็มเหลี่ยมมีหลายแบบ ตัว I, T, X หรือ L ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ

 

ข้อดีของเสาเข็มเหลี่ยม คือ สามารถรับแรงแนวนอนและโมเมนต์ดัดได้ดีกว่าเสาเข็มกลมที่มีขนาดหน้าตัดเท่ากัน และสามารถออกแบบให้ใช้กับโครงสร้างอาคารได้ง่ายกว่า บางกรณีใช้เสาเข็มเหลี่ยมเพียง 1 ต้น ก็อาจสามารถช่วยรับน้ำหนักแทนเสาเข็มกลมหลายต้นได้ ข้อดีที่สำคัญของเสาเข็มเหลี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มกลม คือ เสาขนาดหน้าตัดเท่ากัน แรงเสียดทานด้านข้าง (Lateral friction) ที่เสาเข็มเหลี่ยมจะสูงกว่า เนื่องจากพื้นที่ผิวมากกว่า จึงใช้สำหรับออกแบบให้รับแรงได้ตั้งแต่ 5,000 กิโลนิวตันขึ้นไป