กำแพงกันดิน

เป็นกำแพงที่ก่อสร้างขึ้นโดยเทคอนกรีตในที่ สามารถก่อสร้างให้มีความลึกมาก ๆ ได้ วิธีก่อสร้างไม่เกิดเสียงดังรบกวนและแรงสั่นสะเทือนต่ำ ความหนาของกำแพงขึ้นอยู่กับความแข็งแรงที่ต้องการและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้

 

กำแพงกันดินจะเกิดความบิดเบี้ยวต่ำ ดังนั้นนิยมก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนเพื่อป้องกันดินพัง ด้วยคุณสมบัติที่กันน้ำได้ดี จึงสามารถใช้เป็นกำแพงชั้นนอกเพื่อเตรียมงานก่อสร้างในอนาคต บางกรณีก็สามารถใช้กำแพงกันดินร่วมกับการก่อสร้างฐานรากได้

 

กำแพงกันดินยังสามารถใช้ทำหน้าที่เหมือนเขื่อน กั้นบริเวณถมพื้นที่ หรือเป็นกำแพงสำหรับติดตั้งถัง ก่อสร้างโรงงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อน้ำบาดาล

 

การก่อสร้างกำแพงกันดิน เป็นการขุดดินผ่านผนังนำร่อง รูปเหลี่ยม ผนังหลุมที่ขุดอาจทลายลงมาได้ จึงต้องใช้สารละลายเพื่อป้องกันหลุมพัง

 

กำแพงกันดินคอนกรีตหล่อในที่
หลังจากขุดดินเพื่อก่อสร้างกำแพงจนถึงระดับที่กำหนด แล้วลงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตลงไป แทนที่สารละลายป้องกันดินพังทลาย กลายเป็นกำแพงกันดินแบบหล่อในที่

สื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจ