บริษัท ฯ

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ BAUER Spezialtiefbau GmbH ประเทศเยอรมันนี ซึ่งให้บริการก่อสร้างฐานรากอาคารชนิดพิเศษ อีกทั้งเป็นบริษัทชั้นนำ มีสาขามากมายอยู่ทั่วโลก

กิจการของ บริษัท BAUER Spezialtiefbau GmbH เกี่ยวกับงานก่อสร้างรากฐานชนิดพิเศษ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนในพื้นที่ ที่ดินอ่อนและไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างต่างๆได้ ผลงานความสำเร็จของบริษัท ฯมีให้เห็นอยู่ทั่วโลก

 

บริษัท ฯ มีบริการและเครื่องจักรหลากหลาย ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้เฉพาะงานของท่านได้ และยังรับบริการก่อสร้างฐานรากชนิดพิเศษทุกอย่าง รวมทั้งมีทีมงานวิศวกรรับแก้ไขปัญหาทุกระดับรวมทั้งรับปรึกษา แนะนำ วางแผนก่อสร้างครบวงจร สำหรับโครงการต่าง ๆ ทุกขนาด บริษัท ฯ มีสาขาและเครือข่ายทั่วโลกในการแลกเปลี่ยน ร่วมมือและเสริมสร้างการปฏิบัติงานจึงรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

บริษัท ฯ มีเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจก่อสร้างรากฐานชนิดพิเศษในประเทศต่าง ๆ เช่นมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม นิวซีแลนด์และออสเตรเลียมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ทศวรรษ

สำหรับบริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาชั้นนำในประเทศไทย รับก่อสร้างรากฐานชนิดพิเศษ รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และก่อสร้างด้วยมาตรฐานสากลชั้นสูง มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

บริษัท ฯมีนโยบายให้บริการที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่แก่ลูกค้า ด้วยราคาที่สมเหตุผลและคุ้มค่ากับกับการลงทุน

บริษัท ฯ เครือข่ายภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก มีบริการออกแบบอุปกรณ์เจาะของตนเอง สำหรับก่อสร้างรากฐานที่ทันสมัยและทีมงาน ที่มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญครบวงจรสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการเทคโนโลยีและเทคนิคขั้นสูง บริษัทมีสาขาหลายแห่งในภูมิภาค ประสานงานให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน พัฒนาข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง