ติดต่อ

 

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด
ชั้น 17,อาคารทูแปซิฟิคเพลส
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย 
 
โทรศัพท์: +66 2 6532076-82
โทรสาร:   +66 2 6532075

 อีเมลล์: info@thaibauer.com

แผนที่ที่อยู่

 

ผู้จัดการ

Rapeepat Wongwiboonsin
อีเมลล์: rapeepat.wongwiboonsin@thaibauer.com
โทรศัพท์: +66 2 6532076-82

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

John Osborne
อีเมลล์: john.osborne@thaibauer.com
โทรศัพท์: +66 82 544 9754

 

Markus Richartz
อีเมลล์: Markus.Richartz@thaibauer.com
โทรศัพท์: +66 07 194 3171

รองผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง


Narong Nuankaew
e-mail: narong.nuankaew@thaibauer.com
Phone: +66 94 535 9794

ผู้จัดการฝ่ายประมูลและประเมินราคา

Ruangrung Piriyapokanon
อีเมลล์: ruangrung.p@thaibauer.com
โทรศัพท์:: + 66 81 921 2501

ผู้จัดการโรงงาน

Manfred Farenski
อีเมลล์: Manfred.Farenski@thaibauer.com
โทรศัพท์: +66 82 476 8006

 

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด
22/5 หมู่ 5 ถนนเทพารักษ์
สมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย

 

โทรศัพท์: +63 2 7553047
อีเมลล์: info@thaibauer.com

 

ผู้จัดการโรงงาน
Manfred Farenski
อีเมลล์: manfred.farenski@thaibauer.com
โทรศัพท์: +66 82 476 8006

 

Thai BAUER Co., Ltd. - ที่อยู่บริษัท ฯ

 

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด
ชั้น 17,อาคารทูแปซิฟิคเพลส
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย
 
โทรศัพท์: +66 2 6532076-82
โทรสาร:   +66 2 6532075
อีเมลล์: info@thaibauer.com