พิมพ์/ข้อมูลที่ถูกป้องกัน

บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด
ชั้น 17,อาคารทูแปซิฟิคเพลส
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย
โทรศัพท์:     +66 2 6532076-82
โทรสาร:      +66 2 6532075
อีเมลล์:        info@thaibauer.com
อินเตอร์เน็ต:   www.thaibauer.com
 

 

นำเสนอโดยคณะกรรมการ บริษัท ฯ:

Rapeepat Wongwiboonsin

การค้นคิดและบริหารจัดการ:BAUER Aktiengesellschaft
แผนกออกแบบเว็บ-ไอที
BAUER-Strasse 1
D-86529 Schrobenhausen
อีเมลล์: webmaster@bauer.de

การให้บริการข้อมูล/การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด ให้บริการข้อมูล ข่าวสารที่แสดงในเวปไซต์นี้อย่างถูกต้อง แต่ไม่ได้เป็นการรับรองหรือต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่แสดงนี้

บริษัท บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด ขอสงวนสิทธืในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในบางบทความที่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องในอนาคต ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นและการประมาณการโดยบริษัท บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด แต่ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

เชื่อมโยง/การจำกัดความรับผิดชอบ

เวปไซต์ของ บริษัท บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด มีการเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ภายนอก บริษัท ฯ ไม่รับผิดชอบต่อรายละเอียดในเวปไซต์ภายนอกดังกล่าว

สงวนลิขสิทธิ์

หากไม่ได้มีการระบุไว้จากบริษัท บริษัท ไทยบาวเออร์ จำกัด รายละเอียดในเวปไซต์ถือว่ามีการสงวนลิขสิทธิ์ การนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นบทความ ภาพถ่าย กราฟฟิค เสียง วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน แผนผังไซต์งาน การผลิตซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เช่นดียวกันกับการทำสำเนาเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของบริษัทฯ

แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง

ไม่มีความต้องการหรือความพร้อมที่จะใช้การอนุญาโตตุลาการในการแก้ไขความขัดแย้งก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินทางคดีความ
ขั้นตอนของกรรมาธิการของ EU ในการแก้ไขความขัดแย้งเป็นไปตามที่ระบุในลิงค์นี้ : www.ec.europa.eu/consumers/odr

บันทึกเรื่องการป้องกันข้อมูล

บริษัทฯขอบคุณในความไว้วางใจจากท่านและยึดมั่นในการป้องกันข้อมูลของท่าน และแจ้งให้ทราบในส่วนของสิทธิ์ที่ท่านมีในข้อมูล ตลอดจนการแก้ไขและยกเว้น

 1. การรวบรวมและเก็บข้อมูล

  การที่ท่านมอบข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัท ฯด้วยความเต็มใจ บริษัท ฯมีหน้าที่ในการเก็บรักษา และใช้ประกอบในการทำสัญญาหรือข้อเสนอทางเทคนิค
 1. ข้อมูล การแก้ไข การยกเว้นและการยกเลิก

  ข้อมูลที่ท่านให้จะถูกส่งต่อไปให้ผู้ที่เกียวข้องเพื่อใช้ประกอบในการทำสัญญา ซึ่งสามารถขอเรียกคืนได้ตลอดเวลา ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับการทำนิติกรรมเท่านั้นที่จะนำไปใช้ ท่านสามารถที่จะขอดูข้อมูลที่บริษัท ฯเก็บไว้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วตามกฎหมาย ท่านย่อมสามารถแก้ไข ยกเว้น หรือลบล้างข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เสมอ
 1. คุกกี้

  คุกกี้ มีการใช้ในเวปไซต์นี้ คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการการตั้งค่าส่วนตัว หรือการใช้งานเฉพาะได้เร็วขึ้น คุกกี้ไม่ได้ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ทั้งนี้การใช้งานเวปไซต์อาจไม่จำเป็นที่ต้องใช้คุกกี้ แต่การกำหนดคุณสมบัติหรือการตั้งค่าส่วนตัวโดยผู้ใช้งานอาจทำไม่ได้บางส่วนหรือทั้งหมด
 1. แบบฟอร์ม

  แบบฟอร์มแต่ละอย่างมีการกำหนดความเป็นส่วนตัวไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดนั้นก่อนที่จะใส่ข้อมูลและส่งต่อ
 1. สิทธิ์ในการขอคืนข้อมูล

  หากท่านมีข้อโต้แย้งในการเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปเผยแพร่ ท่านสามารถเรียกคืนข้อมูลที่ท่านส่งให้กับบริษัท ฯได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ หรือ สามารถร้องขอให้แก้ไข ยกเว้น หรือลบล้างข้อมูลส่วนตัวของท่านได้เสมอ
 1. ระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

  เว็บไซต์นี้ใช้ Piwik ในการเก็บและวิเคราะห์สถิติของผู้เข้าใช้  ซึ่ง Piwik จะใช้ คุกกี้ที่ถูกเก็บในเครื่องของผู้ใช้และยอมให้วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์  ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้ที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้จะถูกบันทึกในเซิฟเวอร์ที่ประเทศเยอรมันนี  ที่อยู่ของไอพีจะถูกเก็บไว้แบบไม่ระบุชื่อตามขั้นตอนปกติ ผู้ใช้สามารถจะยกเลิกการใช้งานของคุกกี้ได้

ศูนย์กลางการเก็บข้อมูลและติดต่อ

BAUER AG
BAUER-Strasse 1
D-86529 Schrobenhausen
อีเมลล์: bag-datenschutz@bauer.de

บันทึกเรื่องความปลอดภัย

ด้วยการจัดการทางเทคนิคที่เหมาะสมและการจัดการที่เป็นระบบ บริษัท ฯได้ปกป้องข้อมูลของท่านไม่ให้บุคลภายนอกเข้าถึงได้ แต่ตามที่ทราบทั่วไปการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต อาจมีข้อมูลที่รั่วไหลออกไปได้ บริษัท ฯจึงไม่รับรองความปลอดภัยของข้อมูลและขอแนะนำว่าการส่งข้อมูลที่เป็นความลับควรส่งผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น