เสาเข็มต่อเนื่อง

เสาเข็มที่ก่อสร้างจะเป็นเสาเข็มกลมหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กในที่ การเจาะมีหลายวิธี เสาเข็มจะเรียงต่อกัน เว้นระยะห่างเล็กน้อยเป็นกำแพงกันดินที่ป้องกันการขุดนำดินขึ้นมาในการก่อสร้างชั้นใต้ดิน การออกแบบเสาเข็มต่อเนื่องสามารถกำหนด ขนาด ความยาว วัสดุที่ใช้ ตามความต้องการของแต่ละงาน

 

เป็นวิธีก่อสร้างที่มีปลอกเหล็กป้องกันหลุมพัง แบบบางส่วนหรือเสาเข็มที่มีปลอกเหล็กเต็มต้นแบบแห้ง หรือและเสาเข็มเจาะระบบเปียก การเจาะวิธีนี้ อุปกรณ์เจาะจะติดตั้งอยู่กับแกนเจาะที่สามารถยืด – หดได้ การเจาะจะทำทีละขั้นตอนจนถึงความลึกที่กำหนด ถ้ามีปลอกเหล็กเต็มต้น อาจจะต้องเจาะนำเพื่องติดตั้งปลอกเหล็กก่อน ต่อจากนั้นจึงเจาะดินออก จนถึงความลึกปลายเสาเข็มที่ต้องการ

 

เป็นวิธีเจาะแบบใช้สว่านยาวตลอดในชั้นดินแข็ง โดยใช้หัวสว่านต่อเนื่อง CFA แกนสว่านเป็นท่อกลวง หลังจากเจาะถึงระยะลึกที่กำหนด จะเทคอนกรีตลงตามช่องว่างที่อยู่ในแกนสว่านเพื่อหล่อเสาเข็มภายในหลุม

 

เป็นวิธีการเจาะหลุมโดยใช้หัวสว่านต่อเนื่องและติดตั้งปลอกเหล็กป้องกันหลุมพัง ตามมาตรฐานงานเจาะ DIN 4014 / EN 1536

 

เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นเพื่อก่อสร้างเสาเข็มอาคารสร้างใหม่ติดกับอาคารเดิมที่มีอยู่แล้วหรือในสถานที่ชุมชน เป็นวิธีก่อสร้างที่เหมือน เสาเข็มสว่านเจาะต่อเนื่องและมีปลอกเหล็ก แต่เสาเข็มขนาดเล็กกว่า